× HOME GRAND OPENING GALÉRIA Foto Smilebox Video ZÁŽITKY KONTAKTY

GRAND OPENING

ESSENS GRAND OPENING CHATEAU DE FRONTIERE

Veľkolepá akcia ESSENS Grand Opening Chateau de Frontiere sa uskutočnila v sobotu 16. 6. 2018
v areáli Hraničného zámočku v Hlohovci a zúčastnilo sa jej niekoľko stoviek členov Klubu ESSENS
z ôsmych európskych štátov a z Ruska.


Oficiálny program zahájil majiteľ spoločnosti ESSENS pán Michal Kovář, pod ktorého vedením prešiel
celý areál Hraničného zámočku významnou a rozsiahlou rekonštrukciou. Jeho cieľom bolo zachovať
významnú architektonickú pamiatku vo svojej okúzľujúcej kráse pre ďalšie generácie a vytvoriť tak
príjemné prostredie, ktoré bude slúžiť ako členom Klubu ESSENS, tak i širokej verejnosti.
Program akcie bol koncipovaný tak, aby sa všetci prítomní predovšetkým dobre bavili, v pokoji si prehliadli
celý areál zámočku a užívali uvoľnenú atmosféru. O catering sa staral vyhlásený šéfkuchár
hotelovej reštaurácie pán David Viktorin a okrem výborného jedla a pitia si každý mohol vychutnať bohatý
sprievodný program v podobe kolotoča, jarmoku, obľúbeného fotokútika, bazénu a mnohých ďalších
atrakcií. Na počúvanie a do tanca hrala po celú dobu živá kapela a celkovo tak umocňovala pohodovú a
priateľskú náladu.


Došlo tiež k slávnostnému zasadeniu významného stromu Sophora Japonica, vysadeného na počesť rodu
Liechtensteinov pri príležitosti 200. výročia výstavby zámočku a jeho slávnostného znovuotvorenia po
rozsiahlej rekonštrukcii. Pretože v priebehu rekonštrukcie došlo i k obnoveniu hraničného potoka, v minulosti
rozdeľujúceho moravskú a rakúsku stranu, boli obe tieto významné udalosti zvečnené na pamätné
dosky a ponesú tak ďalším generáciám posolstvo histórie.


Na záver by sme chceli dodať, že týmto dňom bol areál Hraničného zámočku plne zapojený do aktívneho života ESSENS. V nadchádzajúcom období sa tu budú konať firemné školenia pre lídrov alebo opäť veľkolepé akcie pre všetkých členov klubu, akou ESSENS Grand Opening Chateau de Frontiere bezpochyby bola. Veríme totiž, že sa všetci po celý deň perfektne bavili a do svojich domovov, vzdialených mnohokrát viac ako tisíc kilometrov, si odviezli mnoho nezabudnuteľných okamžikov.